GPS: How To do?

GPS uitlezen mbv G7ToWin en GPSAR

Omdat ik al diverse mensen heb geholpen met het uitlezen van hun GPS, en daar nog steeds vragen over krijg, leek het mij het beste om de info eens te bundelen tot 1 overzichtelijk geheel.

Welke GPS te kopen en de regels

Via de site www.gps-speedsurfing.com kan je informatie vinden wat betreft de verschillende GPS-sen en hoe deze in te stellen. Hier vind je info over Software, soorten GPS-sen, instellingen en de regels wat betreft het plaatsen van je sessies op deze site: http://www.gps-speedsurfing.com/gps.asp?mnu=faq

Hierin staat ook beschreven hoe je je GPS dient in te stellen (2 seconden interval en dergelijke). Doe dit eerst.

 

Deze uitleg is niet compleet

Ik ga bij deze uitleg uit van de GPS die ik zelf bezit + de methode die ik zelf hanteer om deze uit te lezen. Het programma GPSAR heeft nog veel meer mogelijkheden dan die ik vermeld. Deze uitleg is puur bedoeld als begin. Ook zijn er verschillende mogelijkheden om bijvoorbeeld spikes (foutmetingen die zich manifesteren als zijnde een kortstondige zee grote acceleratie, direct gevolgd door een de-acceleratie) te verwijderen. Maar zoals vermeld richt ik mij puur om de manier die ik zelf hanteer. Je bent dan in ieder geval in staat om je GPS uit te lezen, te analyseren en je sessie te posten op de GPS-site.

 

Wat heb ik nodig?

De volgende zaken heb je nodig:

- een (goedgekeurde) GPS

- batterijen (in geval van de gecko 201 waar deze uitleg voor bedoeld is). Gebruik zware batterijen zodat je de volledige 6 uur kan benutten die de GPS op kan slaan. Ik heb zelf de zwaarste van de HEMA + sneloplader. Deze batterijen + oplader komen zeer goed uit diverse tests!

- een datakabel om je GPS aan te kunnen sluiten op de PC

- een aquapack of boxit (officieel zijn de GPS-sen waterdicht maar in de praktijk blijkt dit niet altijd zo te zijn ... bijvoorbeeld het batterijgedeelte is niet zo waterdicht als men zegt)

- JAVA (je moet het programma JAVA downloaden om de software te kunnen gebruiken): http://www.java.com/nl/

- G7ToWin. Dit programma gebruik ik om de data vanuit de GPS naar de PC te zenden: http://www.gpsinformation.org/ronh/

- GPSAR (laatste versie). Dit programma gebruik ik om de GPS-data te analyseren: http://gpsactionreplay.free.fr/

 

Mijn PC/Laptop heeft geen serieele poort!

Er zijn adapters te koop die van serieel naar USB gaan. Je moet daarvoor eerst de software installeren die je kabel wordt geleverd. Daarna de kabel aansluiten waarna Windows zelf het device detecteert en de gewenste driver (software) wordt geinstalleerd. Hierna kan het nog nodig zijn om de juiste COMM poort in het programma G7ToWin toe te wijzen. Ga hiervoor in het programma G7ToWin naar File en dan naar Configuratie. Links in beeld zie je de poort. Probeer steeds een andere poort nu totdat het programma werkt en de GPS wordt uitgelezen (vergeet je GPS niet aan te zetten)!

 

 

 

Aansluiten + uitlezen van de GPS

1: Start de PC op. Sluit de kabel aan, en zet de GPS aan.

2: Open het programma G7ToWin. Je moet eerst de data die op de GPS staat verzenden naar je PC voordat je ermee aan de slag kan.

- ga naar Tab GPS

- ga naar Download from GPS en kies All

Afbeelding 1 Uitlezen

De data van de GPS wordt nu verzonden. Komt er een foutmelding te staan dan moet je waarschijnlijk de juiste comm poort toewijzen. Zie uitleg hierboven. Tijdens het uitlezen van de GPS zie je het aantal trackpoints wat is verzonden en wat nog verzonden moet worden.

Als dit klaar is moet je het bestand opslaan:

- Ga naar File --> Save as

- Kies bij Save type as de extensie GPX en verander de zin Fileout in een door jou zelfgekozen tracknaam. Ik neem zelf altijd de datum en de plek waar ik geweest ben, bijvoorbeeld: 21-01-01 Grevelingendam.gpx . Je kan nu je bestand opslaan.

Afbeelding 2 Opslaan als

 

Analyseren van de data

Je bent nu klaar met het programma G7ToWin. We gaan nu GPSAR gebruiken en het bestand openen wat je net hebt aangemaakt.

Open GPSAR

1: Ga naar File --> Open

Afbeelding 3 Bestand openen

Wanneer je bestand wordt geopend (dit kan even duren als je veel data hebt) dan zie je een balk met "loading" erin:

Afbeelding 4 Data wordt geladen

Wanneer de file is geopend ziet je scherm er ongeveer als volgt uit:

Afbeelding 5 Beginscherm

Op je "werkblad" zie je het lijnenspel wat jou voorstelt op de plank.

nr1: dit is een kleurenbalk die je zelf aan kan passen. Bij een bepaalde snelheid verkleuren de lijnen. Is nu even niet belangrijk.

nr2: dit is handig voor de analyse. Vink dit rechterhokje aan. Daardoor komt er onderin een grafiek in beeld (verder bij punt 5)

nr3: dit is de track zoals je die uit de GPS hebt gehaald, de eigenlijke data dus. Klik op de naam (in dit geval "ACTIVE LOG") zodat het wordt ge-hightlight. Laat dit zo staan!

nr4: door bij nr3 de track te hebben gekozen kan je de opties van 4 gebruiken. Druk in dit geval op "center", dit is het handigst voor het analyseren.  Heb je de NL versie van GPSAR dan kan het zijn dat er andere benamingen worden gebruikt.

nr5: door bij nr2 het vakje te hebben aangekruist ontstaat er in het rechtergedeelte een smalle grafiek. Deze grafiek kan je verder uitrekken door op de pijltje te drukken waar 5 bij staat.

Aangeven welke snelheden er berekend moeten worden

Je bent nu bijna zover om je snelheden te voorschijn te halen en te analyseren. Voordat je daar mee kan beginnen moet je eerst aangeven welke snelheden er berekend moeten worden. Dit doe je via VirtualRun & Stats (ook in dit geval geldt dat er bij de NL iets anders kan staan, maar de actie blijft gelijk).

klik op VirtualRun & Stats en ga naar Speed statistics Options en kies de volgende opties:

One best per run only, 10 top speeds, 100 meter runs, 250 meter runs, 500 meter runs, 1852 meter runs, 2 seconden runs, 10 seconden runs, 3600 seconden runs.

Afbeelding 6 De te berekenen snelheden

Je bent nu klaar om de snelheden te laten berekenen! Ga weer naar VirtualRun & Stats en klik op Compute Speed Statistics. Het volgende scherm komt dan tevoorschijn:

In dit geval zijn de snelheden die genoteerd worden van boven naar beneden:

- 10 top speeds, 100 meter, 250 meter, 500 meter, 1852 meter, 2 seconden, 10 seconden en het uur (valt buiten beeld).

 

Verwijderen van spikes

Het is nu de bedoeling om alle foutmetingen/spikes/pieken te gaan verwijderen. Ik heb als voorbeeld een track genomen die zeer veel spikes bevat. Deze spikes kunnen bijvoorbeeld ontstaan bij een crash en als je de GPS onder water hebt. Er is dan even geen communicatie meer met de satellieten. Komt de GPS weer boven water en de communicatie is weer terug - terwijl je je verplaatst hebt - kan je rare snelheden verwachten.

Het makkelijkste werkt het als je de snelheidstabel + werkscherm van GPSAR naast elkaar zet. Op deze webpagina's ben ik wat betreft de breedte van de plaatjes gebonden aan een bepaalde afstand. Daardoor zijn de voorbeeldplaatjes vrij smal. In het echt kan je natuurlijk de volledige breedte van je scherm gebruiken (ik maar 50% in totaal).

Check of je track "Active Log" nog steeds is ge-highlight zoals in het voorbeeld hieronder. Klik nu eerst op "center" om de het werkscherm te centreren. Nu blijf je tijdens het analyseren altijd zien waar je ergens zit in je track. Via de "Scale" functie kan je wat verder inzoomen om alles nog wat duidelijker te maken. Zoom maximaal in. De grafiek vervolgens onderin je scherm kan je wat omhoog trekken, ik werk altijd met de grafiek om de pieken op te sporen en dan is een wat duidelijkere grafiek wel zo handig:

Grafiek opgerekt + maximaal ingezoomd

Nu gaan we beginnen met het deleten van de spikes. Ik noem nu de tabel met de snelheden het "rechterscherm" en het scherm met daarin het "broodkruimelsppor" het "werkblad".

Bovenaan staan de 10 topspeeds, dit zijn allemaal 2 seconden tijden. In DIT voorbeeld zie je een rits met zeer hoge snelheden, dit zijn spikes. Klik in het rechterscherm op best speed nr1 van de 10 top speeds (in dit geval 890.71 km/hr). Als je hier op klikt zal je zien dat je op het werkblad automatisch naar dat punt in je track gaat. En in de grafiek ga je ook automatisch naar dit punt Nu gaan we deze meting verwijderen.

Houdt de SHIFT toets op je toetsenboard ingedrukt en klik TEGELIJKERTIJD op de DELETE button die ONDER "ACTIVE LOG" staat. Laat de SHIFT toets nu weer los. Deze snelheid is nu  gedelete (de lijn op je werkblad gaat van vetgedrukt naar normaal). Het scherm wordt niet ververst en je ziet het lijntje nog staan. Deze gaat pas weg als je de snelheidstabel sluit en daarna weer opnieuw opent via Virtual Run&Stats. Dit hoeft echter nog niet want er zijn nog meer spikes.

Het verwijderen van een Spike

Zoals je kan zien zijn alle metingen die in de top 10 staan in dit voorbeeld, spikes. Zoals hierboven vermeld kan je alle spikes verwijderen. Nadat ze zijn verwijdert dien je de snelheidstabel te sluiten en weer opnieuw te openen. Nu is alles ververst. Staan er nu nog steeds duidelijke spikes in, verwijder die dan weer. Vergeet niet steeds de SHIFT toets op je toetsenboard ingedrukt te houden want anders verwijder je je hele track!

Uiteindelijk kom je in de buurt van de "normale" metingen. Het kan ook best zijn dat je maar een paar of zelfs geen 1 spike hebt. In dit voorbeeld kan je zien dat ik op een paar na alle spikes heb verwijdert:

Rechts heb ik op de tweede snelheid geklikt waarvan je links het resultaat ziet. Dit is nog duidelijk een spike. Best speed nr 1 en 2 zijn dus nog spikes. Hieronder zie je hoe de derde snelheid (58,74) eruit ziet op het werkblad:

Hieruit kan je al afleiden dat dit ook een spike betreft. Het broodkruimel spoor maakt plots 2 rare bewegingen, en aangezien dit geen freestyle sessie betreft kan dat natuurlijk niet . Nadat ik ook deze spikes heb verwijderd, de snelheidstabel heb gesloten en weer hebt geopend ziet het er zo uit:

Op het eerste gezicht ziet dit er goed uit. Er zijn nu een aantal hulpmiddelen om door deze run heen "te lopen" om te kijken of bijvoorbeeld de snelheidsopbouw er goed uit ziet. Deze handelingen kan je vervolgens voor alle snelheden doen die in de top 10 staan. Er kan namelijk nog steeds ergens een spike zitten. Doe dit ook voor de beste 10 seconden runs!

Je ziet bovenaan dat je de "speed" kan verstellen, zorg dat deze op 1 staat. Links daarvan (onder "Run) kan je vooruit en terugspoelen. Op deze manier - met gebruikmaking van de grafiek voor de snelheid en gebruikmaking van je werkblad om de koers te volgen) kan je zien of deze snelheid gerechtvaardigt is. Ziet het er goed uit, dan heb je je hoogste snelheid te pakken! Als je met de linkermuisknop op de grafiek klikt zoom je uit, rechtermuisknop op de grafiek klikken dan zoom je in.

Het is zaak de snelheidstabel te verversen nadat je weer een spike hebt verwijdert.

Nu kan je je track opnieuw opslaan, zodat je een schone track hebt. In principe ben je nu klaar met het analyseren van je track en kan je gaan posten op de GPS-site! Als je dit een aantal maal hebt gedaan dan is het analyseren een makkie en vlieg je er doorheen!

Succes! Opmerkingen? Plaats ze in het Gastenboek!

Have good speeds

 

Reminder voor mezelf:

- keuze auto versturen vanuit GPSAR ipv gebruikmaking G7ToWin

- polaire meter bespreken

- gpsvisualizer mbv Google Earth uitleggen

- feedback verwerken

- FAQ

 

 

 

Recent Photos

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.